Pag.-94-Instalaltie-en-bouw-1560
INNOVATIE IN BRANDMELDTECHNIEK EN ONTRUIMINGSALARMERING

Innovatie in brandmeldtechniek en ontruimingsalarmering

In de laatste uitgave van vlakblad 'Installatie & Bouw' (nr. 2 - 2017) stond onder andere het thema 'Brandpreventie & Brandveiligheid' centraal. Om de lezers te informeren over de nieuwste ontwikkelingen binnen dit vakgebied, hebben zij Hacousto Protec gevraagd om onze expertise met hen te delen. 

'Best of two worlds'
In het artikel trad Kees van Toer als woordvoerder op en introduceerde de organisatie achter Hacousto Protec.
"De thuisbasis voor brandmeldtechniek ligt in het Verenigd Koninkrijk; voor audiocommunicatie in Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat er een strikte scheiding ligt tussen beide bedrijven. Integendeel, de DECU 3 van Protec bijvoorbeeld, een kleine brand-/bluscentrale, is een Nederlandse innovatie en wordt in Nederland geproduceerd. Van deze brand-/bluscentrale zijn er inmiddels vele honderden in Nederland en daarbuiten verkocht. Aan de andere kant worden de prints voor het Compact 500 ontruimings-alarmeringssysteem van Hacousto in Engeland geproduceerd, maar worden in Nederland de componenten erop aangebracht en het systeem geassembleerd en gecompleteerd. Dit illustreert de unieke relatie tussen het moederbedrijf en de bedrijven in Nederland.”

Innovatieve gesproken woord ontruimings-alarmeringscentrale 
Sales Manager Dylan van Dijk vertelde meer over de 4EVAC Compact500; de nieuwe, innovatieve centrale die begin dit jaar is uitgebracht. 
“Een uniek 'system-in-a-box' systeem met de eenvoud van standalone conventionele ontruimings-alarmeringssystemen en de voordelen van een netwerk-georiënteerd systeem. Waarbij met significante reductie in bekabelingskosten alle systemen in het pand vanaf één of meerdere punten – ook op afstand – gemonitord, beheerd en beheerst kunnen worden. Waar reguliere systemen worden opgebouwd in industriële 19 inch kasten – waarmee veel assemblagemateriaal, tijd en dus ook kosten zijn gemoeid, betreft deze nieuwe centrale een eenvoudige plug-and-play oplossing van geringe afmeting. Dankzij een interface kan de centrale eenvoudig worden gekoppeld aan de brandmeldcentrale in het gebouw. Zeer binnenkort introduceren we bovendien een volledig integrale (on board) koppeling met de Protec brandmeldcentrales, waarmee systemen op een nog hoger niveau worden geïntegreerd.”

Grensverleggende aspiratiebrandmelder 
Divisie Manager Gert Jan de Vries informeerde de lezers over de aspiratiebrandmelder Cirrus HYBRID van Protec, een techniek die volgens hem ‘grenzen verlegt’. 
“Protec heeft met de ontwikkeling van de Cirrus HYBRID een nieuw tijdperk in branddetectie doen ingaan. Hoe eerder een brand wordt gedetecteerd, hoe minder (gevolg)schade er optreedt. Betrouwbaar detecteren in relatie tot snel detecteren was een utopie, tot de introductie van de Cirrus HYBRID. In deze multi-criteria aspiratiebrandmelder worden twee detectie-technologieën gecombineerd: hoog gevoelige optische detectie en onze gepatenteerde cloud chamber branddetectietechnologie. Waarbij laatstgenoemde technologie onzichtbare micropartikels in beeld brengt, waarbij afwijkende concentraties in een ruimte direct kunnen worden gerelateerd aan het ontstaan van een brand. Wanneer in een dataruimte een servercomponent oververhit raakt, loopt het aantal onzichtbare partikels zeer snel op. Van ongeveer 20.000 tot wel 1.000.000. Door op dat moment de juiste maatregelen te nemen, kan blussing worden vermeden. Waarmee we optimaal invulling geven aan ons statement ‘blussen moet je niet willen’."

"Het bijzondere aan Protec’s Cirrus HYBRID is dat er geen brandalarm wordt afgegeven wanneer alleen de optische rooksensor een brandmelding geeft, omdat deze beïnvloed kan worden door stof en/of vocht. De cloud chamber brandsensor is dan ook de sleutel tot honderd procent betrouwbaarheid."

Onderzoek
Onlangs publiceerde het Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission (NRC) een rapport over de effectiviteit, beperkingen en prestatieniveaus van hoog gevoelige brandmelders in nucleaire installaties. De NRC is een onafhankelijk agentschap dat is belast met de bescherming van de volksgezondheid en het toezicht op de veiligheid en beveiliging van nucleaire installaties in de USA. De conclusie uit het 469 pagina’s dikke rapport is dat de cloud chamber technologie veel beter presteert dan aspiratierookmelders die gebruikmaken van alleen optische detectietechnieken. Protec ziet hierin het ultieme bewijs dat zijn cloud chamber branddetectietechnologie een voorsprong heeft op de traditionele aspiratierookmelders.

Bekijk hier het hele artikel uit 'Installatie & Bouw' (nr. 2 - 2017).